Notice

शैक्षिक शत्र २०७८/०७९ मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह कृषि वाली विज्ञान र पशु विज्ञान अध्ययन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सुचना

- 2021-08-14 - Admin