News

अनलाईन माध्यमबाट फारम भर्ने प्रकृया

नयाँ भर्ना सम्बन्धी सुचना स्वास्थ्य तथा कृषि विषयमा १९ वर्ष देखि र ईन्जिनेयरिङ्ग विषयमा विगत एक वर्ष देखि CTEVT र श्री कृष्ण प्रसाद काेईराला सेवा गुठीकाे साझेदारीमा संचालित शैलजा आचार्य स्मृति पाेलिटेक्निकले राष्टका लागि अनुशासित र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार शैक्षिक शत्र २०७७/०७८ का लागि विभिन्न प्राविधिक विषयहरु भर्ना खुल्याे । विषयहरुः १. प्रमाण–पत्र तह नर्सिङ्ग – ४० सिट २. डिप्लोमा ईन कृषि वाली विज्ञान – ४० सिट ३. डिप्लोमा ईन कृषि पशु विज्ञान – ४० सिट ४. प्रि–डिप्लोमा कृषि जे.टी.ए. – ४० सिट ५. प्रि–डिप्लोमा भेटेरीनरी जे.टी.ए. – ४० सिट ६. प्रि–डिप्लोमा सर्भे ईन्जिनेयरिङ्ग (अमिन) – ४० सिट ७. प्रि–डिप्लोमा कम्प्युटर ईन्जिनेयरिङ्ग – ४० सिट Online माध्यमबाट फारम भर्ने प्रकृयः १. www.samp.edu.np वेवसाईटमा गई Admission Tab मा क्लिक गर्नुहोस वा https://samp.edu.np/student/register/ क्लिक गर्नुहोस । २. आफनो नाम, जन्म मिति, वुवाको नाम वा आमाको नाम, धर्म, जातिय वर्ग, लिग, प्रदेश न., जिल्ला, गाउँपालिक/नगरपालिका/ उप-महानगरपालिक/ महानगरपालिक, वडा न., सम्पर्क न., ई-मेल, (35x45)mm फोटो, आफनो नयाँ पासवर्ड र अन्तमा दिईएको नम्बर हुबहु सारी नयाँ Email र पासवर्ड बनाउनुहेस । (नोटः E-mail र Password यस वेवसाईटमा भरेको फारम पछि सम्म रहने भएकोले Email & Password याद गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईको फारम प्रमाणित भयो भएन भन्ने तपाईको Profile बाट हेर्न सकिन्छ । प्रमाणित नभएको खण्डमा मोबाईल नम्बर ९८४२५३२४३८ मा सम्पर्क गरी बुझन सकिन्छ ।) ३. तपाईले Academic Record मा एस.एल.सी/ एस.ई.ई. दिएको स्कूलको नाम, ठेगान, परीक्षा दिएके साल, GPA Point आधरमा वा अक्षरकंनको आधरमा उल्लेख गर्नुहोस । ४. एस.एल.सी./एस.ई.ई. को मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाण पत्र, जन्मदर्ता वा नागरिकता, नेपाल वाेर्ड वाहेक अन्यकाे हकमा माइग्रेसन र समकक्षताकाे प्रमाण–पत्र Scan गरी (1Mb Size) को Upload गर्नुपर्नेछ । यदि तपाई आरक्षण कोटामा भर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य आवश्यक पर्ने प्रमाणित कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । बैक खातामा जम्मा गरेकाे भाैचर । राष्टिय वाणिज्य वै‌क, देवकाेटा चाैक शाखा, विराटनगर खाताकाे नामः शैलजा आचार्य स्मृति पाेलिटेक्निक, जहदा-४, शिसवनीजहदा खाता न‌‍म्बरः २६१०००६५१८१० ( 261000651810) ६. अन्तमा सबै Document पेश गरिसके पछि Summit गर्नुहोस ।

- Samp Admin, 2020-09-21